Enter your keyword

Course

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH HỆ CAMBRIDGE

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH HỆ CAMBRIDGE

Chương trình học tiếng Anh hệ Cam được thầy giám đốc học thuật – Claude Becker cùng các cộng tác của thầy nghiên cứu và xây dựng phương pháp giảng dạy dựa trên đặc điểm học và sử dụng tiếng Anh của trẻ em Việt Nam.

Chương trình học tiếng Anh hệ Cam là một hành trình học tập thú vị, đặt ra cho các con những gì mà các con có thể làm được ngay chỉ ở độ tuổi tiểu học. Chương trình học giúp phát triển các kỹ năng và nâng cao hiểu biết của các con trong tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai không chỉ trong giao tiếp, trong học tập mà còn trong Toán học và các môn Khoa Học.


Ba môn học chính được giảng dạy là tiếng Anh, toán học và khoa học. Chương trình học của từng môn học được áp dụng theo cấu trúc của chương trình Cambridge. “Các chủ đề” cho mỗi môn học là những chủ đề được giảng dạy ở các trường tiểu học được dựa trên bởi bộ sách tiểu học Cambridge dành cho toán học, khoa học và tiếng Anh toàn cầu.
Những chủ đề đã được học ở trường mầm non và trường tiểu học của các con sẽ là trọng tâm duy nhất của các khóa học, vì những chủ đề này được thiết kế hoàn toàn để đảm bảo các con thành công trong chính trường học của các em.


Tất cả các giáo viên của chúng tôi đều có bằng cấp cần thiết cũng như nền tảng về Toán, khoa học hoặc tiếng Anh, bao gồm cả kinh nghiệm đáng kể trong việc giảng dạy bất kỳ môn nào trong ba môn này. Họ cũng được đào tạo đặc biệt và đánh giá liên tục tại Thames UK để đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng, tính nhất quán và hiệu quả của chương trình.

Giáo trình sử dụng: Cambridge Global English Level 1 – 6; Cambridge Maths Primary Level 1 – 6; Cambridge Primary Science level 1 – 6

Lộ trình cơ bản: 

   • Pre – school 1
   • Pre – School 2
   • Grade 2
   • Grade 3
   • Grade 4
   • Grade 5

 

 

Chương trình tiếng anh hệ cambridge Chương trình học tiếng Anh hệ Cambridge là một hành trình học tập thú vị, đặt ra cho các con những gì mà các con có thể làm được ngay chỉ ở độ tuổi tiểu học. Chương trình học giúp phát triển các kỹ năng và nâng cao hiểu biết của các con trong tiếng Anh
Call Now Button